Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH


I. Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje Szkolenia Ostrowska firma P.P.H.U.”HUBERT” Hubert Kudlaszyk   z siedzibą ul. Plac Staromiejski 2, 66-400 Gorzów wlkp
Szkolenia Ostrowska stanowi dział firmy P.P.H.U. „HUBERT” Hubert Kudlaszyk  zajmujący się szkoleniami, organizacją konferencji zjazdów dla personelu medycznego.


II. Szkolenia
Szkolenia Ostrowska organizuje szkolenia w zakresach tematycznych i terminach opisanych w ofercie szkoleń.


III. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać na adres poczty: szkolenia.k.ostrowska@gmail.com bądź telefonicznie pod numer +48 605464333. Zgłoszenie przyjmowane jest najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczone na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Szkolenia Ostrowska. Zgłaszający powinien podać imię i nazwisko, numer telefonu, termin i nazwę szkolenia oraz e-mail.

Przesyłając zgłoszenie Uczestnik szkolenia Szkolenia Ostrowska firmy PPHU „HUBERT” Hubert Kudlaszyk wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez PPHU „HUBERT” Hubert Kudlaszyk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od szkolenia Ostrowska PPHU Hubert Kudlaszyk informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


IV. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Szkolenia Ostrowska mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia od odstąpienia od umowy) Zamawiającemu przysługuje mozliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego szkolenia o tej samej lub innej tematyce. W przypadku otrzymania przez Szkolenia Ostrowska oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia wpłata nie ulega zwrotowi.


V. Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Szkolenia Ostrowska, według wyboru Zamawiającego, firma szkoleniowa zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 10 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.


VI. Ceny szkoleń i warunki płatności
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszty posiłków i napoi. Nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Szkolenia Ostrowska do świadczenia usług w terminie podanym przez organizatora uiszcza całosć kwoty na podstawie wystawionej przez firme P.P.H.U. HUBERT Hubert Kudlaszyk FV przelewowej (dla działalności gospodarczych) lub przedpłaty w formie zadatku  w ustalonej kwocie 100zł pozostałą część kwoty ustalonej za szkolenie Zamawiający może dokonać nie później niż w dniu odbywającego się szkolenia (dla osób fizycznych).  Brak uiszczenia fv lub przedpłaty w wymaganym terminem stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług Zamawiającego.


VII. Prawa autorskie
Wszystkie szkolenia dostępne w Szkolenia Ostrowska są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)


VIII. Reklamacje
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Szkolenia Ostrowska najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

      Akceptuję postanowienia regulaminu. REGULAMIN« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź